Språktåget

fredag 3 maj 2024

Mona Ulvåknippa

Språktåget 17 april 2024

Den 17 april, när vintern fortfarande inte hade släppt taget som bilden visar, genomfördes det 11-te Språktåget av Britt Nedestam och Landvetter Råda RK.

Det var 11 elever som läser svenska som andraspråk och åtta färdkamrater som följde med på resan. Åtta av eleverna kommer från Ukraina. Utöver att eleverna fick träna på att tala svenska med färdkamraterna på upp- och nerresan till Stockholm, fick de lära sig hur svensk demokrati fungerar och utövas. Det skedde vid guidade besök på Riksdagen och Stadshuset i Stockholm.

Nästa språktåg går i september 2024. Anmälan kan ske redan nu. Jag rekommenderar starkt upplevelsen att vara färdkamrat!

Bilderna nedan är tagna av färdkamraten Johan Arnmarker från www.bildfeeling.se

Språktåget tuffar på

Britt Nedestam - Språktåget

Nästa Språktåg kommer att ske i september!

Tidigare var det Vuxenutbildningen i Härryda som arrangerade Språktåget. Nu har Landvetter/Råda Rotary club tagit över arrangemanget

Varje svensk färdkamrat sitter tillsammans med en elev som läser svenska som andraspråk på Vuxenutbildningen i Härryda och pratar under hela resan.

Tio färdkamrater och tio elever har möjlighet att åka med. I Stockholm blir det visning av Riksdagen och guidad tur i Gamla stan.

Det blir också besök i Stockholms stadshus.

Anmäl dig till britt.nedestam.rotary@gmail.com