Nytt Rotarydistrikt från 1 juli 2024

torsdag 18 januari 2024

Lena Alervall

Förändringar i Rotary Sverige från 1 juli 2024

Styrelsen i Rotary International har beslutat att minska antalet Rotarydistrikt i Sverige.

I dag har Sverige 10 distrikt och från 1 juli 2024 blir det totalt 6. Dessa 6 distrikt kommer att ingå i zon 17.

I den västra delen av Sverige bildas ett helt nytt distrikt.   

Det nya distriktet D2365 kommer att omfatta Västra Götalands län, Jönköpings län samt Kungsbacka och Varberg.

Det nya Rotarydistriktet 2365 bildas av de nuvarande distrikten 23602380. I och med detta upphör de gamla distrikten. Distrikt 2365 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.

Lena Alervall, från Lerum Aspen Rotaryklubb, blir den första Distriktsguvernören för det nya distriktet för perioden 2024 - 2025.  

En styrgrupp har sedan september 2022 jobbat fram ramarna i vårt nya distrikt 2365. Styrgruppen består av Lena Alervall DGE 2365, Britt-Marie Bergman DGN 2365, Stig Ottosson DG D2360 och Leif Nordlander DG D2380.

Rotary distrikt 2365

Lena Alervall, DGE 2365

Britt-Marie Bergman, DGN 2365

Stig Ottosson, DG D2360

Leif Norlander, DG 2380

PRESENTATIONER FRÅN PETS 9 MARS 2024

Här kan du ladda ner alla presentationer från årets PETS samt resultatet från Workshopen:

KALENDER 2024-2025

9k=

  • Informationsmöte, Söndag 4 februari 2024, Grand hotel, Alingsås
  • PETS, Lördag 9 mars 2024 - Dergårdsteatern, Lerum
  • Guvernörsskifte, Lördag 29 juni 2024 - Aspenäs Herrgård, Lerum
  • Distriktskonferens, Lördag 19 oktober 2024 - Dergårdsteatern, Lerum
  • Distriktsmiddag, Lördag 19 oktober 2024 - Öijared Resort, Floda
  • Årsmöte, Söndag 20 oktober 2024 - Öijared Resort, Floda
  • Distriktsgolf, våren 2025
  • PDG-Lunch, våren 2025

Ramarna för D2365

Arbetsgrupper med rotaryerfarenhet från våra nuvarande distrikt är tillfrågade och har lämnat förslag till innehåll.

Vi vill rikta stort tack till:  

Distriktshandbok Ulla Andreasson, Ulla-Britt Andreasson, Jeanette Gynning D2360 Lars-Erik Kullenwall D2380  

Insamlings och Serviceprojekt Peter Gunnarson D2360 Inger Gustavsson D2380  

Finanskommittén Margareta Carlsson Lundin D2360 Claes-Henrik Martinsson D2380  

Administrativa rutiner Margareta Carlsson Lundin D2360 Claes-Henrik Martinsson D2380  

Organisationsnummer samt Bank Mikael Burman D2360, klart VT 2024    


Lena Alervall/Britt-Marie Bergman/Stig Ottosson/Leif Nordlander Lerum 20230418


dQAAAABJRU5ErkJggg==

Tisdag 13 februari 2024

Till samtliga Polaris-klubbar i blivande D2365 

För att sammanfatta, tydliggöra samt ta del av era frågor kring val av IT system för din klubb kommer våra AG i D2360 besöka alt mötas via Teams under veckorna 7-9 2024. Jan-Peter Idström, Glenn Håkansson samt Thorleif Josefsson kommer kontakta Presidenter samt IT-ansvariga i våra Polarisklubbar för att boka ett mötestillfälle. 

Efter samtal med Jan igår (2024-02-12) gav han mig skriftligen/mail svar på frågor kring klubbavtal för Polaris klubbar. Se svar inklipp i detta mail; 

Dear Lena 

I had a talk with Christoph, the president of ARM and we decided not to bother you with the club contracts. The district D-2365 decided not to use Polaris and D-2365 will not be involved in the invoicing, so it will do nothing to the clubs regarding Polaris. It does not make sense that you will contact the clubs and start presenting them contracts with us. This would completely confuse them and would create triangle situation where the clubs do no know who is responsible for what. This is what all of us want to avoid for sure.We have clearly stated our position in the e-mail to Stig and you from 30 January 2024 12:55 

As the district has decided that there will be only club agreements with Polaris, we will inform the clubs directly, to avoid any misunderstanding. It is easier for both contracting parties, without having a postman in the middle. We will contact the clubs ourself and send them our quotation very soon. They will have enough time to decide. The rough sketch of the future for clubs using Polaris has been given by Stig in his presentation. We gave him the figures two weeks ago. The clubs know that, there is no need to hurry up.If you will receive any questions or complain, pass it to team-polaris@rotary.ch We are ready to answer all requests. 

As promised to Stig and you, we will send you the final list of clubs which will use Polaris starting from 1. July 2024, once we have collected it and it is final. 

Best Regards Jan

Polaris Product Manager and IT-responsible. Association Rotary Media Switzerland/Liechtenstein.

Har ni några frågor går det bra att vända sig till team-polaris@rotary.ch  

Utbildning för IT-samordnare kommer att ske på PETS 9 mars 2024se inbjudan PETS 

Polaris användare: Christer Wecke

Club Runner användare: Jeanette Gynning & Magnus Littmarck  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicerad den 28 Jan 2024

Till samtliga klubbarna i blivande D2365:  

Klubbens val av IT-stöd i D2365 På förekommen anledning behöver jag informera er om status för klubbarnas val av IT-stöd fr o m den 1 juli, dvs när vi går in i det nya distriktet 2365. 

Den korta sammanfattningen är att ingen klubb behöver byta IT-system, sådana beslut ligger helt och hållet hos klubben. Mer info kommer under februari. Nedan beskriver jag de allmänna förutsättningarna för klubb som idag har ClubRunner (alla 38 klubbar i D2380 + 11 klubbar i D2360) respektive har Polaris (39 klubbar i D2360). 

Distriktet kommer att ha ClubRunner som IT-stöd för distriktsteamet. ClubRunners distriktsversion hanterar både ClubRunner-klubbar och klubbar som har annat IT-stöd, eller inget IT-stöd alls. Klubb som inte använder ClubRunner ombeds lämna läsrätt till sina medlemsdata och funktionärsdata som finns i MyRotary och på så sätt integrera sin klubb i distriktets hantering av utskick, rapporter m m. I och med denna integration respekteras klubbens autonomi, eftersom oavsett vilket IT-stöd klubben väljer så fungerar distriktets tillgång till alla klubbars uppdaterade medlems- och funktionärsuppgifter. Samtliga medlemmar i distriktet kan logga in i ClubRunners distriktsversion för att söka bland alla medlemmar i distriktet, eller för att t ex ha uppdrag som distriktsfunktionär oberoende av den egna klubbens val av IT-stöd. 

Klubbar som idag har ClubRunner kan fortsätta genom att avropa distriktets rabattavtal för klubbabonnemang, på samma sätt som i D2360 eller D2380. 

Klubbar som idag har Polaris kan fortsätta med Polaris.

Klubb som vill byta till ClubRunner respektive till Polaris kommer att kunna göra det. Även valet att inte ha något eget IT-stöd är möjligt, om någon klubb så önskar.  

Läs mer >>Följ det nya distriktet på

Youtube: https://www.youtube.com/@rotaryd2365

Facebook: https://www.facebook.com/RotaryD2365 

Nyfiken på distrikt 2365?

Värdklubb för året 2024-2025 är Lerum Aspen Rotaryklubb